دکتر علیرضا خداییانی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر علیرضا خداییانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا خداییانی

شماره تماس:

02122268777

آدرس:

تهران – خیابان میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی – شماره 268 – طبقه 2