دکتر علیرضا صالحی تبار

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: سنندج

دکتر علیرضا صالحی تبار متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر علیرضا صالحی تبار

شماره تماس:

08733244909

آدرس:

کردستان – سنندج – خیابان پاسداران – کوچه یغموری – ساختمان پارس – طبقه اول