دکتر علیرضا غفاریه


تخصص: چشم


شهر: شیراز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر علیرضا غفاریه متخصص چشم

—————–

آدرس:
فارس – شیراز – خیابان مدرس – میدان ولیعصر


 

تلفن تماس:
07136231515


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.