دکتر علیرضا فدایی نایینی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر علیرضا فدایی نایینی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا فدایی نایینی

شماره تماس:

01333121017

آدرس:

گیلان – رشت – پل بوسار – ساختمان پزشکان دانا – طبقه 9 – واحد 1 و 2