این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
همدان
08132534409
همدان
خیابان بوعلی – ساختمان آراد – طبقه همکف

دکتر علیرضا لشگری متخصص ارتوپدی در همدان | آدرس و تلفن دکتر علیرضا لشگری