دکتر علیرضا محمدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اراک

دکتر علیرضا محمدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا محمدی

شماره تماس:

08633124743

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان خرم – جنب اداره آموزش و پرورش کل – مجتمع پزشکان خرم – طبقه دوم