دکتر علیرضا مزروعی سبدانی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر علیرضا مزروعی سبدانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا مزروعی سبدانی

شماره تماس:

031-32202785

آدرس:

اصفهان – خیابان شمس آبادی – جنب ام آر ای – نبش کوچه فروهر – ساختمان هزاره – واحد 43