دکتر علیرضا مهدی زاده
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر علیرضا مهدی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا مهدی زاده

شماره تماس:

05138429339

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمدآباد 4 – ‌ نبش عارف‌ – ساختمان 54 – طبقه 3