دکتر علیرضا نیک سرشت
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر علیرضا نیک سرشت

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا نیک سرشت

شماره تماس:

07132296272

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان ارم – میدان دانشجو – جنب داروخانه دکتر رزم جویی – ساختمان ارم