دکتر علی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر علی ابراهیمی نژاد رفسنجانی متخصص مغز و اعصاب در کرمان | آدرس و تلفن دکتر علی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

شماره تماس:

03432237068

آدرس:

کرمان – بلوار جهاد – کوچه جهاد 3 – ساختمان پزشکان رازی