این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138438966
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – بهشت 1 – پلاک 9

دکتر علی اصغر ابراهیمی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر علی اصغر ابراهیمی