دکتر علی اصغر شمسی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر علی اصغر شمسی متخصص مغز و اعصاب در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر علی اصغر شمسی

شماره تماس:

04432241337

آدرس:

اردبیل – خیابان مدنی – روبری خیام شمالی – ساختمان جم