دکتر علی اکبر بلوریان
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر علی اکبر بلوریان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی اکبر بلوریان

شماره تماس:

05137680233

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – بلوار سجاد – تقاطع بزرگمهر جنوبی – ساختمان سارسل