دکتر علی اکبر توکلی حسینی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر علی اکبر توکلی حسینی متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر علی اکبر توکلی حسینی

شماره تماس:

06136267574

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان امام خمینی – کوچه برخوردار