این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06136267574
اهواز
خوزستان – اهواز – خیابان امام خمینی – کوچه برخوردار

دکتر علی اکبر توکلی حسینی متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر علی اکبر توکلی حسینی