دکتر علی اکبر صابر مقدم رنجبر


تخصص : چشم


شهر: مشهد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر علی اکبر صابر مقدم رنجبر متخصص چشم

—————–

آدرس:
خراسان رضوی – مشهد – خیابان چمران – چمران 11 – ساختمان نور

 


 

تلفن تماس:
05138582900