دکتر علی اکبر صابر مقدم رنجبر


تخصص: چشم


شهر: مشهد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر علی اکبر صابر مقدم رنجبر متخصص چشم

—————–

آدرس:
خراسان رضوی – مشهد – خیابان چمران – چمران 11 – ساختمان نور


 

تلفن تماس:
05138582900


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.