این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133920763
اهواز
خوزستان – اهواز – خیابان شریعتی – خیابان کاوه شرقی – مجتمع پزشکی کاوه – طبقه اول

دکتر علی اکبر مومن فوق تخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر علی اکبر مومن