دکتر علی حق نگهدار

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر علی حق نگهدار متخصص مغز و اعصاب در شیراز | آدرس و تلفن دکتر علی حق نگهدار

شماره تماس:

07136540028

آدرس:

فارس – شیراز – بلوار چمران – خیابان نیایش – ساختمان نیایش