دکتر علی رحیمی
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر علی رحیمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی رحیمی

شماره تماس:

08132534182

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – روبروی کوچه بیمه – ساختمان پزشکان ایران زمین – طبقه همکف