این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
07132302036
شیراز
شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – سمت چپ روبروی درمانگاه شفا – ساختمان 65 – طبقه 4 – واحد 8

دکتر علی رضا رهبر متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر علی رضا رهبر