این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی شانه / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
04135579744
تبریز
خیابان ارتش جنوبی – خیابان پاستور جدید – ساختمان پردیس

دکتر علی رضا روحانی متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر علی رضا روحانی