این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمان
03432229896
کرمان
بلوار جهاد – کلینیک بعثت

دکتر علی سالاری هنزائی متخصص ارتوپدی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر علی سالاری هنزائی