این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132349092
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – قبل از هتل پارس – جنب هواپیمایی آسمان – ساختمان ولیعصر – طبقه ۵

دکتر علی صادقی سروستانی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر علی صادقی سروستانی