دکتر علی صالحی متخصص چشم و بينايی در شهرکرد | آدرس و تلفن دکتر علی صالحی

پنجشنبه 1400-07-01 , 10:13:27
منوی این پزشک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر علی صالحی متخصص چشم


تلفن:

03832227848
آدرس:

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - خیابان 12 محرم - مجتمع زیتون
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.