این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بندر عباس
07633347000
بندر عباس
بلوار جمهوری اسلامی ایران – مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص)

دکتر علی عطاریان متخصص ارتوپدی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر علی عطاریان