این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ساری
01133313177
ساری
مازندران – ساری خیابان فرهنگ – ساختمان شهریار 3 – واحد 512

دکتر علی قدیری لنگری متخصص چشم و بینایی در ساری | آدرس و تلفن دکتر علی قدیری لنگری