دکتر علی مقتدری

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زاهدان

دکتر علی مقتدری متخصص مغز و اعصاب در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر علی مقتدری

شماره تماس:

05433218848

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان امیرالمومنین – امیرالمومنین 8 – پلاک 11