دکتر علی مقتدری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زاهدان

دکتر علی مقتدری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی مقتدری

شماره تماس:

05433218848

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان امیرالمومنین – امیرالمومنین 8 – پلاک 11