این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135543166
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید – روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 – ساختمان پزشکان سهند – طبقه 3

دکتر علی هاشم زاده متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر علی هاشم زاده