دکتر علی پورمقدس
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر علی پورمقدس

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی پورمقدس

شماره تماس:

03132221415

آدرس:

اصفهان – خیابان فردوسی- روبروی بانک توسعه صادرات – ساختمان میخک