این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08138221785
همدان
همدان – میدان جهاد – ابتدای خیابان جهاد ( جهان نما ) – مجتمع ایرانمهر – طبقه 5 – واحد 20

دکتر علی پیری اردکانی متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر علی پیری اردکانی