این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632247907
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – چهار راه مرادی – کوچه بانک پارسیان – ساختمان نگین – طبقه دوم

دکتر عنایت الله حمزه ای متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر عنایت الله حمزه ای