این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133385233
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان سوم غربی – مجتمع پزشکی سینوهه – طبقه اول

دکتر عیدی عبدالخانی متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر عیدی عبدالخانی