این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بجنورد
05832223620
بجنورد
خراسان شمالی – بجنورد – چهارراه مخابرات – کوچه دکتر حکمتی – ساختمان پزشکان حکمت – طبقه دوم

دکتر غزاله صفاریان طوسی متخصص مغز و اعصاب در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر غزاله صفاریان طوسی