این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سنندج
08733244957
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان پاسداران – کوچه یغموری – ساختمان پزشکان کوثر – طبقه اول

دکتر غزال کمالی متخصص چشم و بینایی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر غزال کمالی