دکتر غلامرضا عشقی شرق‌
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر غلامرضا عشقی شرق‌

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر غلامرضا عشقی شرق‌

شماره تماس:

05138400444

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – خیابان محتشمی – ساختمان 60