این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138454163
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد آباد – کوچه پرستار 1 – ساختمان سینا – طبقه 3

دکتر فاطمه نجفی مود متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر فاطمه نجفی مود