دکتر فاطمه نمکیان

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمانشاه

دکتر فاطمه نمکیان متخصص مغز و اعصاب در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر فاطمه نمکیان

شماره تماس:

08337216269

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – خیابان حاج محمدتقی اصفهانی – خیابان موید – مقابل آزمایشگاه پارس – برج پزشکان آریا