این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138444163
مشهد
خیابان عارف 2 – ساختمان 1/30 – طبقه سوم

دکتر فرحناز ثمره محمدیان متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر فرحناز ثمره محمدیان