دکتر فرح‌ اشرف‌ زاده‌
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر فرح‌ اشرف‌ زاده‌

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرح‌ اشرف‌ زاده‌

شماره تماس:

05138408040

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان پرستار – ساختمان پورسینا – طبقه اول