این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138460209
مشهد
احمد آباد – عارف 2 – ساختمان سما

دکتر فرزاد آراسته متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر فرزاد آراسته