این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اردبیل
04533257617
اردبیل
اردبیل – میدان ورزش – خیابان پاسداران به طرف یاقوت – ساختمان پزشکان رویان – طبقه 5

دکتر فرزاد احمدآبادی متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن فرزاد احمدآبادی