این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09055380149
شیراز
شیراز معالی آباد – نبش پزشکان ساختمان یاقوت- طبقه ۱ – واحد ۴

دکتر فرزاد روشن ضمیر متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر فرزاد روشن ضمیر