دکتر فرزانه قاسم زاده متخصص چشم و بينايی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر فرزانه قاسم زاده

دوشنبه 1400-06-29 , 18:36:33
منوی این پزشک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر فرزانه قاسم زاده متخصص چشم


تلفن:

03432438494
آدرس:

کرمان - خیابان استقلال - ساختمان پزشکان حکیم
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.