دکتر فرزین هاشمیان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر فرزین هاشمیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرزین هاشمیان

شماره تماس:

08138252742

آدرس:

همدان – خیابان پاستور – برج پاستور – طبقه دوم