دکتر فرشید عظیمی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر فرشید عظیمی متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر فرشید عظیمی

شماره تماس:

02833228770

آدرس:

قزوین – خیابان خیام – کوچه اول – مجتمع پزشکی چهلستون – طبقه 3