این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
قزوین
02833228770
قزوین
قزوین – خیابان خیام – کوچه اول – مجتمع پزشکی چهلستون – طبقه 3

دکتر فرشید عظیمی متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر فرشید عظیمی