این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرج
02632756716
کرج
خیابان شهید بهشتی – نرسیده به سه راه گوهردشت – خیابان ولیعصر 4 – مرکز جراحی دی

دکتر فرهاد حمزه زاده متخصص ارتوپدی در کرج | آدرس و تلفن دکتر فرهاد حمزه زاده