دکتر فرهاد سهرابی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر فرهاد سهرابی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرهاد سهرابی

شماره تماس:

08337294302

آدرس:

كرمانشاه – چهارراه مهديه – خیابان کفابل – جنب بانك سپه