این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
شیراز
07132308943
شیراز
فارس – شیراز – بلوار زند – کوچه شهید عبائیان (حدفاصل بیمارستان سعدی و هتل پارس) – ساختمان دی

دکتر فرهاد عمادی متخصص مغز و اعصاب در شیراز | آدرس و تلفن دکتر فرهاد عمادی