این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
زنجان
02433327464
زنجان
زنجان – خیابان سعدی وسط – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان سهند – واحد 101

دکتر فرهاد گلی پورمامودان متخصص مغز و اعصاب در زنجان | آدرس و تلفن دکتر فرهاد گلی پورمامودان