دکتر فرهاد گلی پورمامودان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر فرهاد گلی پورمامودان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرهاد گلی پورمامودان

شماره تماس:

02433327464

آدرس:

زنجان – خیابان سعدی وسط – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان سهند – واحد 101