این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
بندر عباس
07632224238
بندر عباس
چهار راه مرادی – پاساژ رضا – طبقه اول

دکتر فریبا مریمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر فریبا مریمی