دکتر فریده ملایی
تخصص: چشم
محل مطب: سنندج

دکتر فریده ملایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فریده ملایی

شماره تماس:

08733235918

آدرس:

کردستان – سنندج – خیابان فردوسی – نرسیده به سه راه نمکی